Online Catalogs
English

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

BİZİ BİZ YAPAN İLKELERİMİZ
Müşteri Odaklıyız

Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak ve hatta aşmak için büyük bir tutkuyla çalışmakta ve yatırımlar yapmaktayız. Ürettiğimiz her üründe müşterilerimize sağlayacağımız fayda ön plandadır. Müşterilerimize gerekli ilgiyi göstermememiz veya buna ilişkin sorumluluğu başkalarının üzerine atmamız söz konusu olamaz.

Yenilikçiyiz

Sektörde farklılığın ve pazarda kalıcılığın yeniliklere açık olmak, yenilikçiliği sürekli kılmaktan geçtiğini ve birbirinden taze fikirlerin sürekliliğini sağlayarak yenilenmekteyiz. Yenilikçiliğin ve risk almanın hedeflere ulaşmadaki etkisini bilen, teşvik eden bir ortamı yaratmak ve devam ettirmek en önemli önceliklerimizdendir. Yeniliğin önüne geçecek her türlü engeli aşmayı ve yeni iş yapış tarzlarıyla işimizi geliştirmeyi ilke edinmiş durumdayız.

Rekabetçiyiz

Başarımızı hem gerçekleştirdiğimiz hedeflerle hem de rakiplere karşı pazardaki konumumuzla kıyaslarız. İş geliştirme fırsatlarını göz ardı ederek, sadece kendi kişisel hedeflerine odaklanan ve başkalarına zarar vererek bunu da rekabet gören kişi veya kişilerle rekabet halinde olan bir düşüncede değiliz.

Azimliyiz

Hırsın zaman zaman hatta çoğu zaman kişiyi yanlış yönlendirebileceğini düşünerek, hırstan uzak ancak bir o kadar azimle, enerjiyle ve tutkuyla işimizi sahipleniriz. Azim ve yetenekleriyle işimize katkı sağlayan çalışanlarımızla süresiz yol arkadaşlığı yapma düşüncesindeyiz.

Güveniliriz

Verdiğimiz sözleri yerine getirmiş olmamız bize güç veren en önemli değerlerdendir. Sadece müşterilerimizle değil kendi içimizde de güvenilir ve şeffaf bir şekilde iş yaparız. Çalışanlarımızdan ve iletişim içerisinde olduğumuz her kesimden görüş, tavsiye ve geri bildirim isteriz ve bunları karar alma sürecimize dahil ederiz. Alınan kararlardaki başarıyı bireysel değil, bütünsel görürüz. Denetim ve dengeleri göz ardı etmez ancak başkaları üzerinde aşırı kontrol uygulamayız, başarımıza gölge düşürecek bir durum karşısında suçlu aramaz ortak akıl ile çıkış yolları ararız. Bilgi paylaşımında şeffaf olup şirket içerisinde bir başkasına yardımcı olabilecek değerli bilgileri saklamayız.

İŞE ALIM SÜRECİ

İş yapış biçimimizin temelini oluşturan "Müşteri Odaklılık, Yenilikçilik, Başarma Hırsı ve Azmi, Yerel Kökleri olan Globallik" adaylarda aradığımız ortak yetkinliklerdir. Şirketimiz çalışanları güven esası çerçevesinde zamanı en verimli şekilde kullanarak olabildiğince hızlı ve anlaşılabilir bir şeklide çalışmakta ve müşterilerimize en kaliteli ürünlerimizin sunulmasında önemli bir rol üstlenmektedir.

Şirketimizde çalışan ve çalışmak isteyen adaylarda da aranılan ortak özellik, kendine güvenen ve güven veren, iletişimi güçlü ve ikna kabiliyeti yüksek, yenilikçi, analitik düşünce yapısına sahip, değişime açık ve takım çalışmasına uygun ve uyum sağlayabilecek.

Şirketimize yapacağınız başvurular, ihtiyaç duyulan veya ileride ihtiyaç duyulabilecek pozisyonlarda değerlendirilmek üzere CV bankamızda gizlilik esası çerçevesinde 6 ay süreyle saklanmaktadır.

Şirketimizin işgücü planlaması doğrultusunda açık pozisyonlar için CV bankamızda yapılan araştırma sonrasında aranılan pozisyon için gerekli nitelik ve deneyimlere sahip adaylarla yapılan mülakatlar sonucunda uygun aday/adayların işe alım süreci başlatılmaktadır.